Rybářský řád


Podmínky lovu ryb na vodní nádrži Dešná:


 • Oprávnění k lovu na nádrži mohou vstupovat na pobřežní pozemky, pokud na ně není vstup zakázán. Jsou povinni nahradit veškeré způsobené škody, které při lovu způsobí.

 • Parkování dle pokynů služby.

 • Je zakázáno zajíždět na lovná místa motorovými vozidly. Odvoz zajišťuje služba!

 • Příjezd a parkování v prostoru nádrže je povolen pouze držitelům povolení a to pouze na vyhrazených místech. Je zakázáno zajíždění motorovými vozidly na lovná místa. Odjezd z parkoviště během lovu povolen pouze po dohodě se službou a to platí i pro doprovod.

 • V den ukončení lovu odjezd do 17:00.

 • Zákaz rozdělávání pozemních ohnišť, povolena pouze nadzemní přenosná ohniště.

 • Po ukončení lovu, před naložením zavazadel, oznámit ukončení lovu službě. Uklidit lovné místo a odpadky odložit do kontejneru na parkovišti.

 • Povolené způsoby lovu jsou plavaná a položená.

 • Počet prutů maximálně tři - dle povolení, na každý prut pouze jeden návazec.

 • Veškeré montáže průjezdné - zákaz srkaček!

 • Zákaz používání pletených "šokovek"

 • Zigrid povolen při lovu na placené povolení

 • Zákaz lovu na živou i mrtvou rybu včetně umělých napodobenin. Zákaz vnadění luštěninami, syrovým masem, krví a nevařenou kukuřící.

 • Zákaz používání veškerých druhů bójí a zavážení nástrah na celé nádrži. Zavážení návnad povoleno.

 • Denní dávka krmení je stanovana na 7kg (na jednoho lovícího), z toho smí být řepka 1kg, kukuřice pouze uvařená.

 • Povinná výbava
  • odháčkovací matrace vaničkového typu
  • podběrák
  • vyprošťovač háčku
  • desinfekce na poranění ryb
  • kbelík na polévání ryb na podložce.
  • minimální síla vlasce 0,28 mm

 • Ulovená ryba se musí vyháčkovávat pouze na matraci vaničkového typu, musí být polévána vodou a případná zranění musí být ošetřena desinfekcí a vrácena s náležitou opatrností co nejdříve vodě.

 • Focení ulovených ryb se provádí nad podložkou v pokleku nebo ve vodě a to ihned po ulovení.

 • Ostatní povinnosti lovících
  • složit vratnou kauci ve výši 500Kč
  • podpisem na povolení dát svolení ke kontrole zavazadel při odjezdu
  • souhlas přebrání odpovědnosti za doprovod
  • nerušit ostatní lovící nadměrným hlukem a světlem
  • dodržovat noční klid - 22:00 - 5:00 ráno
  • lovící plně odpovídá za doprovod
V případě jakéhokoliv porušení těchto podmínech propadá kauce a lovící může být vykázán od nádrže před koncem lovu.

Provozovatel nádrže se zříká veškeré zodpovědnosti jak v případě zranění, tak v případě poškození či krádeže vybavení všech návštěvníků.